Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Mỹ Hào

GDVN) - Theo khảo sát, đánh giá gần đây cho thấy, phụ cấp ưu đãi bình quân toàn ngành giáo dục khoảng 36%, phụ cấp thâm niên toàn ngành giáo dục khoảng 18%.

 

Ngày ban hành:
20/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực